VIETNAM BANA HILLS ซุปตาร์ บานาฮิ้ววว บานาฮิลล (PG07)
VIETNAM BANA HILLS  ซุปตาร์ บานาฮิ้ววว บานาฮิลล  (PG07)
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
รหัสทัวร์ VTN_008.7
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ [ - / L / D ]
  Day 2 : บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple) [ B / L / D ]
  Day 3 : ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – เมืองดานัง - สะพานมังกร [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร [ B / L / - ]