CHERRY BLOSSOM IN KOREA (พักซอรัค)
CHERRY BLOSSOM IN KOREA (พักซอรัค)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
รหัสทัวร์ ICN_002.13
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) [ - / - / - ]
  Day 2 : อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน [ - / L / D ]
  Day 3 : ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น [ B / L / D ]
  Day 4 : น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ชมความงามของพระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี ) [ B / L / - ]
  Day 5 : ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส - แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยออิโด หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
  Day 6 : [ - / - / - ]