PROMOTION SOUTH TSS
PROMOTION SOUTH TSS
ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
รหัสทัวร์ NZD_001.1
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - เที่ยวชมเมือง [ - / - / D ]
  Day 3 : ไคร้สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์- ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว [ B / L / D ]
  Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]