North
 North
ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
รหัสทัวร์ NZD_001.2
ระยะเวลา 7วัน5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน [ - / L / D ]
  Day 3 : หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี - รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต [ B / L / D ]
  Day 4 : โรโตรัว – อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ – เรนโบว์ สปริง - เทาโป – น้ำตกฮูก้า [ B / L / D ]
  Day 5 : ถ้ำหนอนเรืองแสง – ชมเมืองอ๊อคแลนด์ – เขาอีเดน [ B / L / D ]
  Day 6 : อ๊อคแลนด์ – ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง [ B / L / - ]
  Day 7 : สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]