South TSS+AKA
South TSS+AKA
ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
รหัสทัวร์ NZD_001.6
ระยะเวลา 7วัน5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน [ - / - / - ]
  Day 3 : แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ [ - / - / - ]
  Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว [ - / - / - ]
  Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช [ - / - / - ]
  Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช [ - / - / - ]
  Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]