เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี (HG05)
เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี (HG05)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
รหัสทัวร์ EU_07
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ - มิวนิค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ [ - / L / D ]
  Day 3 : ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท [ B / L / D ]
  Day 4 : เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก [ B / L / D ]
  Day 5 : ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – วิหารเซนต์จอร์จ – เวียนนา [ B / L / D ]
  Day 6 : เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก–อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปาร์นดอฟ เอ้าเล็ต – บูดาเปสต์ [ B / - / D ]
  Day 7 : บูดาเปสต์ – สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ [ B / - / - ]
  Day 8 : ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]