[ZICN21] KOREA SPRING DAY
[ZICN21] KOREA SPRING DAY
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
รหัสทัวร์ ICN_001.38
ระยะเวลา 5D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) [ - / - / - ]
  Day 2 : เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ [ B / L / D ]
  Day 3 : โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ย่านยอนนัมดง - คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20 คอสเมติค - ถนนฮงแด [ B / L / D ]
  Day 4 : เทศกาลดอกซากุระบาน ถนนยออีโด – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชาง ด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง [ B / L / - ]
  Day 5 : ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน [ - / - / - ]