(XJ105) TOKYO FUJI SAITAMA ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ
(XJ105) TOKYO FUJI SAITAMA ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
รหัสทัวร์ JPN_005.31
ระยะเวลา 5D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – ชมชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เลต ปาร์ค อิรุมะ - นาริตะ - อิออนมอลล์ [ B / - / - ]
  Day 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]