EASY WATER SPLASH HONGKONG DISNEYLAND
 EASY WATER SPLASH HONGKONG DISNEYLAND
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
รหัสทัวร์ HKG_07.2
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12-14 เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - อิสระช็อปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - Symphony of light [ B / L / D ]
  Day 2 : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี [ B / - / - ]
  Day 3 : วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต – กรุงเทพ [ B / L / D ]