ทัวร์พม่าปังปัง (RGN02-UB)
ทัวร์พม่าปังปัง (RGN02-UB)
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,997 บาท
รหัสทัวร์ RGN_010.1
ระยะเวลา 2D1N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 2 : เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสก็อต - สนามบิน – กรุงเทพ [ B / L / D ]