(TUR-PP9D) POPULAR TURKEY
 (TUR-PP9D) POPULAR TURKEY
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
รหัสทัวร์ TR_09.9
ระยะเวลา 9วัน 6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาซึ [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 6 : คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ [ B / L / D ]
  Day 7 : เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก ANKA SHOPPING MALL [ B / L / D ]
  Day 8 : เมืองอังการ่า-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]
  Day 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]