เกาหลี เลสโก ฮิตครองเมือง (ZICN23)
เกาหลี เลสโก ฮิตครองเมือง (ZICN23)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
รหัสทัวร์ ICN_001.39
ระยะเวลา 6D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) [ - / - / - ]
  Day 2 : เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) - สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน [ B / - / D ]
  Day 3 : เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - คอสเมติค หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน [ B / - / - ]
  Day 5 : ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลทละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน [ B / L / - ]
  Day 6 : [ - / - / - ]