(FD011) SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เขา เทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย
(FD011) SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เขา เทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
รหัสทัวร์ CSX_05.9
ระยะเวลา 4D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (FD540:18.00-22.20 [ - / - / - ]
  Day 2 : ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) [ B / L / D ]
  Day 3 : ร้านยาจีน-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก [ B / L / D ]
  Day 4 : ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-สวนเทียนซินเก๋อ -ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD541:23.25-01.45+1) [ B / L / D ]