(cskmgmu07) ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
(cskmgmu07) ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท
รหัสทัวร์ KMG_03.2
ระยะเวลา 6D5N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง [ - / - / - ]
  Day 2 : คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ [ B / L / D ]
  Day 3 : ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-เมืองโบราณลี่เจียง [ B / L / D ]
  Day 4 : ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่าวัดลามะซงจ้านหลิง [ B / L / D ]
  Day 5 : จงเตี้ยน-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี [ B / L / D ]
  Day 6 : ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]