EASY SUNSHINE OKINAWA
EASY SUNSHINE OKINAWA
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
รหัสทัวร์ OKA_02
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) [ - / - / D ]
  Day 3 : หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ [ B / - / - ]