(XJ111) OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER)
 (XJ111) OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
รหัสทัวร์ JPN_O 005.10
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม -มิถุนายน2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น [ - / - / - ]
  Day 2 : หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ [ B / L / - ]
  Day 3 : เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ [ B / - / - ]
  Day 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – พระพุธรูปไดบุทสึ – สนามบินคันไซ [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]