(IST03) TURKEY FANTASTIC
 (IST03) TURKEY FANTASTIC
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
รหัสทัวร์ TR_12.11
ระยะเวลา 9วัน 6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน-กันยายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance [ - / L / D ]
  Day 3 : นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ [ B / L / D ]
  Day 4 : ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี [ B / L / D ]
  Day 5 : ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ [ B / L / D ]
  Day 6 : อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส [ B / L / D ]
  Day 7 : Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต [ B / L / - ]
  Day 8 : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน [ B / - / - ]
  Day 9 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]