(EURO 18) Croatia
 (EURO 18) Croatia
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
รหัสทัวร์ CRO_03
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กรกฏาคม-ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์ [ - / - / D ]
  Day 3 : ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน [ B / L / D ]
  Day 4 : สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค [ B / L / D ]
  Day 5 : ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ [ B / L / - ]
  Day 6 : ซาแกร๊บ - ดูไบ [ B / - / - ]
  Day 7 : ดูไบ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]