(QR207) SUPER EAST EUROPE
(QR207) SUPER EAST EUROPE
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
รหัสทัวร์ EU_05.1
ระยะเวลา 8D5N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - มิวนิค [ - / L / D ]
  Day 3 : มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– สวนมิราเบล -ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice [ B / L / D ]
  Day 4 : Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – Mill Colonnade -ปราก สาธารณรัฐเช็ก [ B / L / D ]
  Day 5 : ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก) [ B / L / D ]
  Day 6 : บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส [ B / L / D ]
  Day 7 : สะพานเชน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – สนามบิน - ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศการ์ต้า [ B / L / - ]
  Day 8 : ท่าอากาศยานโดฮา –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]