(XJ121) HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ
 (XJ121) HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
รหัสทัวร์ HOK_05.13
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ [ - / L / - ]
  Day 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง - น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์ - กระเช้าคุรดาเกะ - อิออน [ B / - / - ]
  Day 5 : เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ [ B / - / D ]
  Day 6 : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]