ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า
 ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,776 บาท
รหัสทัวร์ RGN_009.6
ระยะเวลา 2N1D
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / L / D ]
  Day 2 : เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]