(KMG002B) คุนหมิง- ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน ไม่เข้าร้าน
 (KMG002B) คุนหมิง- ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน ไม่เข้าร้าน
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
รหัสทัวร์ KMG_08.4
ระยะเวลา 5วัน4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - คุนหมิง - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ [ - / L / D ]
  Day 2 : ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง [ B / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - SHOW IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก – แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า [ B / L / D ]
  Day 4 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง [ B / L / D ]
  Day 5 : คุนหมิง - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]