(QE2KIX-XJ005) OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ
(QE2KIX-XJ005) OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
รหัสทัวร์ JPN_O 008.13
ระยะเวลา 5D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กรกฏาคม - กันยายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ [ B / L / - ]
  Day 3 : พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 5 : สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]