(QE3DME-TG008) รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
(QE3DME-TG008) รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
รหัสทัวร์ RU_04.1
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : สิงหาคม - พฤษจิกายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – มอสโคว์ [ - / - / D ]
  Day 2 : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต [ B / L / D ]
  Day 3 : ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์ [ B / L / - ]
  Day 4 : สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - สนามบิน [ B / L / - ]
  Day 5 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]