(RGN-PM03-FD) PRAY MYANMAR
(RGN-PM03-FD) PRAY MYANMAR
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 3,499 บาท
รหัสทัวร์ RGN_007.35
ระยะเวลา 1D
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน-สนามบิน [ - / L / - ]