ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง
ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 2,992 บาท
รหัสทัวร์ RGN_009.10
ระยะเวลา 1D
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ - / L / - ]