(ZICN28) เกาหลี [เลสโก ฮิตงามออร่า]
(ZICN28) เกาหลี [เลสโก ฮิตงามออร่า]
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
รหัสทัวร์ ICN_001.28
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) [ - / - / - ]
  Day 2 : เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ [ B / L / D ]
  Day 3 : YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก [ B / L / D ]
  Day 4 : HANEUL PARK - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง [ B / L / - ]
  Day 5 : ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน [ B / - / - ]