(HC13) Lucky ฮ่องกง-เซิ้นเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ
(HC13) Lucky ฮ่องกง-เซิ้นเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,777 บาท
รหัสทัวร์ HKG_01.3 (HC13)
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-ตลาดตงเหมิน [ - / L / D ]
  Day 2 : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ [ B / L / D ]
  Day 3 : ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]