(SMTR-T51298) TURKEY ANATOLIA
 (SMTR-T51298) TURKEY ANATOLIA
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
รหัสทัวร์ TR_04.5
ระยะเวลา 9วัน7คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กรกฎาคม 2562-มีนาคม 2563
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เติร์กเมนิสถาน - อิสตันบูล [ - / - / D ]
  Day 2 : อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ [ B / - / D ]
  Day 3 : ทรอย - เปอร์กามัม - อีชเมียร์ [ B / L / D ]
  Day 4 : คูซาดาสึ - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ [ B / L / D ]
  Day 5 : อิสปาร์ตา - คัปปาโดเกีย [ B / L / D ]
  Day ุ6 : คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า [ B / L / D ]
  Day 7 : อิสตันบูล [ B / L / D ]
  Day 8 : อิสตันบูล - เติร์กเมนิสถาน [ - / L / - ]
  Day 9 : เติร์กเมนิสถาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]