EXTRA JEJU&BUSAN SUMMER
 EXTRA JEJU&BUSAN SUMMER
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท
รหัสทัวร์ JEJU_01.10
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กรกฎาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์ [ - / - / - ]
  Day 2 : เดินทางถึงสนามบินเจจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - โชว์กายกรรม - วัดซันบังโพมุนซา - ภูเขาซองอัค - ศูนย์เครื่องสำอาง [ - / L / D ]
  Day 3 : พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน [ B / L / D ]
  Day 4 : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ศูนย์โสม - ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง [ B / L / - ]