ROMANTIC SUMMER IN JEJU
 ROMANTIC SUMMER IN JEJU
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 6,700 บาท
รหัสทัวร์ JEJU_01.18
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ [ - / - / - ]
  Day 2 : พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - โชว์กายกรรม - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค [ - / L / D ]
  Day 3 : พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ [ B / L / D ]
  Day 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู [ B / L / - ]