EXPRESS JEJU IN NOVEMBER
 EXPRESS  JEJU IN NOVEMBER
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 6,700 บาท
รหัสทัวร์ JEJU_01.17
ระยะเวลา 3วัน1คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ [ - / - / - ]
  Day 2 : ทุ่งดอกหญ้าแซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ [ - / L / D ]
  Day 3 : ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ [ B / L / - ]