ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยว
ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยว / คาดการณ์ ใบไม้เปลี่ยนสี 2017 ออกมาแล้วฮะ
คาดการณ์ ใบไม้เปลี่ยนสี 2017 ออกมาแล้วฮะ
อัพเดทวันที่ 5/9/2017
ข้อมูลในตารางนี้เป็นการคาดการณ์จาก 
Weathernews และ roasterpig.blogspot.com
ลองดูไว้เป็นแนวทางน้า ติดตามการอัพเดทเรื่อยๆได้ที่เพจครับ
* อย่าเพิ่งตกใจกับการพยากรณ์หรือคาดการณ์นะครับ ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกครับ เพราะนี่เป็นการคาดการณ์ครั้งแรก และไปคลาดเคลื่อนนิดหน่อยกับคาดการณ์ก็ไม่ต้องกังวลน้าครับ^^ ใบไม้แดงอยู่ให้ชมสวยๆได้เป็นสิบวันเลยฮะ